نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمون جامع آزمایشی سنجش در مهریز برگزار شد

آزمون جامع آزمایشی سنجش در مهریز برگزار شد


آزمون جامع آزمایشی سنجش پیش دانشگاهی مرحله دوم در مهریز برگزار شد.

در این آزمون که در دانشگاه پیام نور مهریز برگزار شد 330 دانش آموز مهریزی شرکت نمودند.

مدیر آموزش و پرورش و معاون آموزشی مدیریت از روند برگزاری این آزمون بازدید نمودند.