نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان در مهریز برگزار شد

آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان در مهریز برگزار شد


آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی در مهریز برگزار شد.

آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی  با شرکت بیش از 430 دانش آموز در مهریز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز مدیر آموزش و پرورش مهریز در حاشیه بازدید از حوزه های آزمون گفت: آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان با شرکت 121دانش آموز پایه هفتم در 2حوزه امتحانی برگزار شد که از این تعداد 80 دانش آموز پسر و بقیه دختر هستند.

سید علی کارآموز افزود: آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی پایه دهم با شرکت 312 دانش آموز در دو حوزه امتحانی برگزار شد که از این تعداد 187 دانش آموز دختر و 125 دانش آموز پسر هستند.