نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان در مهریز برگزار شد

آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان در مهریز برگزار شد


آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان در مقطع ششم ابتدایی در مهریز برگزار شد

به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش مهریز مدیر آموزش و پرورش مهریز گفت: نخستین آزمون استعدادهای درخشان  در مقطع دوره اول متوسطه، آزمون ورودی پایه هفتم ودهم در دو بخش پسران و دختران در مهریز برگزارشد.
سید کاظم حسینی المدواری افزود: 168 دانش آموز ورودی پایه هفتم ، 99 دانش آموز پسر و 69 دانش آموز دختر در 2 حوزه امتحانی در شهرستان به رقابت با یکدیگر پرداختند.
مدیر آموزش و پرورش مهریز تصریح کرد: آزمون ورودی پایه دهم نیز جمعه در شهرستان برگزار گردید..
 حسینی بیان کرد: 72 دانش آموز ورودی پایه دهم شامل  32 دانش آموز پسر و 40 دانش آموز دختر در 2 حوزه  در شهرستان مهریز به رقابت پرداختند.
مدیر آموزش و پرورش مهریز،معاون آموزشی وکارشناسان حراست،سنجش و روابط عمومی از روند برگزاری این آزمون در حوزه های امتحانی پیامبراعظم(ص)و صدرا) بازدید نمودند.