نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

استان یزد در وضعیت شاخص سواد آموزی در کشور در حایگاه برتر قرار دارد

استان یزد در وضعیت شاخص سواد آموزی در کشور در حایگاه برتر قرار دارد


معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد در نشست شورای پشتیبانی سوادآموزی مهریز
معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان یزد در در نشست شورای پشتیبانی سوادآموزی مهریز گفت:استان یزد با وضعیت ۹۲.۴ درصد در رتبه سوم شاخص سوادآموزی در کشور قرار دارد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز، معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان یزد در نشست شورای پشتیبانی سوادآموزی مهریز گفت:استان یزد در وضعیت شاخص سواد آموزی با ۹۲.۴ درصد در جایگاه سوم کشور قرار دارد.
 
امین الرعایا، همچنین به اجرای طرح باسوادی حداکثری روستائیان اشاره کرد و اظهار داشت:بر اساس سرشماری سال ۹۵ بین سطح سواد روستا و شهر ۷ درصد اختلاف است، که در روستا از نسبت کمتری برخوردار است.

امین الرعایا، به جایگاه و شاخص بالای سواد شهرستان مهریز در استان یزد اشاره کرد و افزود:با همکاری پنج، دستگاه اجرایی مختلف و دفتر اموراجتماعی استانداری طرحی برای باسواد شدن، عده‌ای از افراد روستایی که از نعمت سواد محروم مانده اند، انجام تا آن‌ها باسواد شوند.

در ادامه زارعزاده فرماندار مهریز مهاجرت نیرو‌های غیر بومی به این شهرستان را از جمله مشکلات پیش روی، سوادآموزی در مهریز ذکرکرد و گفت:اتباع خارجی از یک سو و مهاجرت از سایر استان‌ها به شهرستان مهریز از سویی دیگر زمینه شناسایی و جذب افراد بی سواد را با چالش روبرو کرده است.

زارعزاده افزود:افراد بازمانده از تحصیل در حوزه اتباع زیاد هستند که آمار بازمانده از تحصیل در شهرستان و استان را بالا برده اند و دلیل عمده آن بکارگیری کودکان به عنوان نیروی کار است.

وی تصریح کرد: امیدواریم با همکاری نهضت سوادآموزی و دستگاه‌های اجرایی بتوان به یک پیشرفت مناسب در حوزه سواداموزی شهرستان دست یافت