نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

استفاده از مشارکت ،همفکری و بهره مندی از توانمندی های معلمان از اهداف تشکیل شورای مشورتی معلمین است

استفاده از مشارکت ،همفکری و بهره مندی از توانمندی های معلمان از اهداف تشکیل شورای مشورتی معلمین است


مشاور مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد
مشاور مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد گفت:استفاده از مشارکت ،همفکری و بهره مندی از توانمندی های معلمان در اجرای سیاستهای آموزش و پرورش از مهم ترین اهداف تشکیل شورای مشورتی معلمین است.

به گزارش"سیدمحسنی" کارشناس روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز، مشاور مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد در این نشست با تاکید بر استفاده از خرد جمعی برای رفع مشکلات آموزش و پرورش،اظهار داشت:استفاده از مشارکت ،همفکری و بهره مندی از توانمندی های معلمان در اجرای سیاستهای آموزش و پرورش از اهداف تشکیل این شورای مشورتی است.

 محمدعلی وزیری تشکیل شورای مشورتی معلمان در حوزه آموزش و پرورش را مهم و تاثیرگذار عنوان کرد و گفت: باید از تجربیات کلیه معلمان در حوزه آموزش و پرورش بهره ببریم و با حمایت آنها و استفاده از نظراتشان حوزه تعلیم و تربیت را به جلو هدایت کنیم.

وی افزود: شورای مشورتی نمایندگان معلمین که متشکل از منتخبین نمایندگان معلمان مدارس است مشکلات آموزشی، پرورشی و اداری آموزش و پرورش را بررسی و پس از تبادل نظر، نتایج آن را ارائه می نمایند.

مدیر آموزش و پرورش مهریز و معاون پشتیبانی مدیریت نیز در این نشست در خصوص اهمیت شورای مشورت فرهنگیان و نقش مهم آنان در حوزه آموزش و پرورش مطالبی را بیان نمودند.

در پایان این نشست رای گیری جهت انتخاب نمایندگان معلمین مهریز در شورای استان برگزار شد .