نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اسکان پنج هزار نفرمیهمان نوروزی درمدارس مهریز

اسکان پنج هزار نفرمیهمان نوروزی درمدارس مهریز


نزدیک به پنج هزار نفرمیهمان نوروزی درمدارس مهریزدر طول تعطیلات نوروزی اسکان یافتند

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز مدیرآموزش وپرورش مهریزگفت: تا پایان روز سیزدهم فروردین ماه 1200 خانوار از مسافران نوروزی  با جمعیت نزدیک به پنج هزار نفر در10  آموزشگاه شهرستان اسکان یافتند.

سید علی کارآموز افزود: فعالیت ستاد اسکان نوروزی فرهنگیان مهریز از 28 اسفندماه سال گذشته آغاز و تا 12 فروردین سال جاری ادامه داشته است .

وی ادامه داد: 40 نفر از فرهنگیان شهرستان در قالب عوامل ستادی ، اجرائی ، مدیران و سرایدران در10 آموزشگاه و 1 پایگاه مرکزی، خدمات اسکان نوروزی را به میهمانان فرهنگی و سایر میهمانان ارائه نموده اند .