خبر
خبر

اطلاعیه مصاحبه اختصاصی و عمومی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت داوطلبان دانشگاه فرهنگیان سال 1400

اطلاعیه مصاحبه اختصاصی و عمومی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت داوطلبان دانشگاه فرهنگیان سال 1400


اطلاعیه مصاحبه اختصاصی و عمومی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت داوطلبان دانشگاه فرهنگیان سال 1400

بر اساس دستور العمل شماره 24/710 مورخ1/06/1400  معاون برنامه ریزی و توسعه منابع  وزارت آموزش و پرورش به اطلاع معرفی شدگان می­ رساند جهت پذیرش مصاحبه اختصاصی و عمومی با همراه داشتن کلیه مدارک زیر، طبق برنامه زمانبندی ارائه شده و پیامک ارسالی از طرف دانشگاه فرهنگیان به کلینیک فرهنگیان یزد به آدرس سه راه شحنه پشت ایستگاه خط واحد خیابان یک طرفه معلم  مراجعه نمایند.

پذیرش و معاینات پزشکی در کلینیک فرهنگیان و سپس مصاحبه و گزینش در دانشگاه فرهنگیان (پسران آموزشگاه شهیدان مزیدی و دختران دانشگاه فرهنگیان پردیس فاطمه الزهرا )انجام خواهد شد

تذکر: داوطلبانی که به هر دلیل در مهلت تعیین شده به مرکز مجری مصاحبه مراجعه ننموده و فرم پذیرش را تکمیل ننمایند غایب محسوب می ­شوند.

  1. مدارک مورد نیاز
  2. جدول زمانبندی
  3. توصیه های بهداشتی
  4. اطلاعیه گزینش

 

آدرس کوتاه :