خبر
خبر

اطلاعیه

اطلاعیه


اعلام امتیازات نیروهای مشمول قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی نیروهای حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی
اعلام امتیازات نیروهای مشمول قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی نیروهای حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش به اطلاع می رساند؛

لیست امتیازات نیروهای مشمول قانون الحاق یک ماده به قانون به شماره ۱۴۰/۴۰ مورخ ۹۹/۰۹/۰۵ تعیین تکلیف استخدامی نیروهای حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی  و وضعیت حضور در سهمیه تخصیص یافته استان (398نفر) پس از بررسی پرونده ها به شرح فایل پیوست می باشد.
ضروری است ، افرادی که نسبت به امتیاز خود اعتراض دارند، تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 13 بهمن ماه با مراجعه به امور اداری محل تشکیل پرونده، درخواست خود را ثبت نموده تا پس از بررسی مستندات پرونده پاسخ اعتراض خود را بصورت مکتوب دریافت نمایند .
گفتنی است: بعد از تاریخ مذکور هیچ گونه اعتراضی قابل قبول نخواهد بود و لیست نهایی پس از بررسی اعتراضات احتمالی روز سه شنبه 14بهمن به مرکز برنامه ریزی و امور اداری وزارت متبوع ارسال خواهد شد.

 

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

 
آدرس کوتاه :