نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعزام تیم نظارت بر صحت فرایند ثبت ‌نام دانش‌آموزان در سطح مدارس مهریز

اعزام تیم نظارت بر صحت فرایند ثبت ‌نام دانش‌آموزان در سطح مدارس مهریز


مدیر آموزش و پرورش مهریز از اعزام تیم برای نظارت بر صحت فرایند ثبت‌نام دانش‌آموزی در سطح مدارس شهرستان خبر داد

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز سید علی کارآموز مدیر آموزش و پرورش مهریزبا اشاره به فصل ثبت‌نام مدارس گفت:ستاد نظارت بر ثبت نام دانش آموزان در آموزش و پرورش مهریز به منظور نظارت هرچه بیش تر بر روند ثبت نام دانش آموزان در مدارس کار خود را آغاز کرده است.

وی افزود: اولیاء دانش آموزان باید براساس محدوده جغرافیایی محل سکونت خود نسبت به ثبت نام دانش آموزان در واحدهای آموزشی اقدام نمایند.

وی تصریح کرد: اولیای دانش آموزان در صورت داشتن هرگونه اعتراض می توانند به دبیرخانه ستاد نظارت بر ثبت نام دانش آموزان مهریز مستقر در مدیریت مراجعه نمایند.