نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعزام دانش آموزان دختر مهریزی به کربلای ایران

اعزام دانش آموزان دختر مهریزی به کربلای ایران


دانش آموزان دختر مهریز به اردوي راهيان نور در کربلای ایران اعزام شدند

در راستای ترویج فرهنگ ایثاروشجاعت وآشنایی دانش آموزان با فرهنگ جهاد وشهادت با همکاری حوزه بسیج دانش آموزی ومدیریت آموزش و پرورش شهرستان مهریز دانش آموزان دختر مهریزی از مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس بازدید می کنند که اولین گروه از این دانش آموزان  دختر با شش دستگاه اتوبوس به تعداد دویست و بیست و پنج نفر درقالب کاروان راهیان نور با بدرقه مسئولین شهرستان به این مناطق اعزام شدند.