نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای شورای دانش آموزی مدارس مهریز انتخاب شدند

اعضای شورای دانش آموزی مدارس مهریز انتخاب شدند


همزمان با سراسر کشور انتخابات شورای دانش آموزی در مدارس مهریز برگزار و اعضای شورای با رای دانش آموزان انتخاب شدند.

همزمان با سراسر کشور انتخابات شورای دانش آموزی در مدارس مهریز برگزار و اعضای شورای با رای دانش آموزان انتخاب شدند.

در این انتخابات که در واحدهای آموزشی شهرستان در تمامی مقاطع تحصیلی برگزار شد در مجموع افزون بر 700 نفر انتخاب شدند .

این انتخابات با حضور افزون بر یک هزار و 500 کاندیدا و رای حدود هشت هزار دانش آموز انجام گرفت .

دانش آموزان مهریزی به پای صندوق های اخذ رای آمدند و نفرات مورد قبول خود را از میان کاندیدها برگزیدند .

انتخابات در تمامی مدارس دارای شرایط مهریز برگزار و به صورت نمادین با حضور مدیر آموزش و پرورش،اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از مسئولین در دبیرستان دور اول شهید صلواتی مهریز برگزار شد و مسئولین  از روند برگزاری انتخابات در این آموزشگاه بازدید نمودند.

اعضای شورای های دانش آموزی در کنار سایر اعضای تشکل ها به مدت یک سال تحصیلی و طبق مقررات فعالیت خواهند داشت .