خبر
خبر

افتتاح کانال آموزشی-تربیتی " دنیای شاد کودکان"در بستر شاد

افتتاح کانال آموزشی-تربیتی " دنیای شاد کودکان"در بستر شاد


به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد سعیده بهادرزاده معاون آموزش ابتدایی این اداره کل از افتتاح کانال تربیتی دنیای شاد کودکان در شبکه شاد برای نوآموزان دوره پیش دبستانی خبر داد.

بهادرزاده با اشاره به اهمیت آموزش های قبل از دبستان گفت: رشد شخصیت و تفکر کودکان از سه سالگی آغاز می شود بنا براین نحوه برخورد و آموزش به کودکان دراین سنین در آینده و شکل گیری شخصیت آن ها تاثیر زیادی دارد. از طرفی از آن جایی که بازی کردن بخش اعظمی از فعالیت کودکان را به خود اختصاص می دهد بیشتر آموزش های کودکان باید بر اساس بازی و سرگرمی و مهارتی باشد که خوشبختانه در کمیته تولید محتوای این معاونت به این امر توجه ویژه شده و بسته آموزشی رویش که با رویکرد پروژه محور و مهارت محور در بستر بازی است طراحی و تولید شده است .

چون هدف از آموزش پیش از دبستان رشدهمه جانبه کودکان است و در هفت سال اول زندگی کودک، یعنی سنین پیش از دبستان است که پایه و اساس شخصیت کودک شکل می گیرد و اگر این دوره آن گونه که پیامبر خدا حضرت محمد (ص) فرمودند با عطوفت و مهرورزی، همدلی و همراهی و غلیان و فوران احساسات خوشایند، محبت پذیری و اقتدار عاطفی کودکان همراه باشد قوی ترین، سالم ترین و متعادل ترین ستون های تکوین شخصیت پی ریزی می شود و این قبیل بچه ها بیشترین آمادگی روانی و ذهنی را برای یادگیری (هفت سال دوم) می یابند.

برنامه هایی که بر پایه کنجکاوی، جستجوگری در محیط اطراف، پرسشگری و به صورت عینی و مهارتی طراحی شده باشد می تواند همگام با فطرت کودک و در جهت تقویت و رشد شخصیتی و مستحکم نمودن پایه آموزشی او در امر آموزش و پرورش پیش برود. این بود که استان یزد نیز علاوه بر آگاهی بخشی به اولیاء جهت جذب و ثبت نام نوآموزان دوره پیش دبستانی با تولید و ارائه محتواهای پروژه محور و ارائه در کانال آموزشی- تربیتی "دنیای شاد کودکان در شبکه شاد" سعی در پرورش و رشد همه جانبه کودکان این دوره با همراهی والدین را نمود.

بهادرزاده گفت: محتواهای تولید شده توسط بهترین مربیان عضو کمیته تولید محتوای استان تولید شده است و انتظار می رود با همراهی اولیاء و مربیان بتوانیم مهارت های پایه و زیر ساخت های آموزشی و پرورشی نوآموزان را جهت ورود به دوره ابتدایی تقویت نماییم.

آدرس کوتاه :