خبر
خبر

امضاء قراداد بیمه حوادث و مازاد درمان دانش آموزان و کارکنان و مسئولیت بیمه شدگان و اشخاص ثالث

امضاء قراداد بیمه حوادث و مازاد درمان دانش آموزان و کارکنان و مسئولیت بیمه شدگان و اشخاص ثالث


قراداد بیمه حوادث و مازاد درمان دانش آموزان و کارکنان و مسئولیت بیمه شدگان و اشخاص ثالث سال تحصیلی 1402- 1401منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد؛ در این بیمه نامه دانش آموزان، نوآموزان و هنرجویان(اعم از دولتی و غیردولتی)، دانشجویان مراکز تربیت معلم، دانشجویان متعهد خدمت و کارکنان آموزش و پرورش به همراه خانواده تحت تکفل آن ها، در قبال فوت و نقص عضو یا از کارافتادگی جزئی و کلی دائم در اثر حوادث و همچنین هزینه های پزشکی و اعمال جراحی مستلزم بستری در بیمارستان در طول شبانه روز در داخل و خارج از کشور، تحت پوشش این بیمه نامه قرار می گیرند.
گفتنیاست این بیمه نامه برای سال تحصیلی جاری در سه بخش حوادث و درمان، طرح جامع بیمه مسئولیت بیمه شدگان، اردوهای راهیان نور و پرداخت هزینه های درمانی بیماران صعب العالج و پرهزینه با حق بیمه 300000(سیصد هزار ریال) برای هر نفر در طول سال تحصیلی انجام می پذیرد.
لازم به ذکر است دستورالعمل و شیوه نامه بیمه نمودن ذینفعان به صورت بخشنامه به مراکز آموزشی ارسال خواهد شد.


 

 

آدرس کوتاه :