نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امکانات جدید سامانه ltms

امکانات جدید سامانه ltmsبه منظور تسهیل دسترسی  به سامانه LTMS ، منوی «فراموش كردن رمز» افزوده شده است لذا همكاران محترمی كه رمز خود را فراموش كرده اند یا تمایل به تغییر رمز دارند با انتخاب منوی مزبور و با وارد كردن اطلاعات خواسته شده نسبت به تغیر رمز خود اقدام نمایند . 


این مركز  از اداره كل آموزش و پرورش شهرستانهای تهران و اداره آموزش و پرورش شهر قدس  در خصوص پیشنهادات ارائه شده كمال تشكر را دارد. 
تذكر: در صورتی كه اطلاعات پرسنلی  فردی در سامانه  به طور كامل ( شماره پرسنلی ، كد ملی و شماره همراه) تعریف  نشده باشد همكاران می بایست با مراجعه به كارگزینی منطقه خود نسبت به تكمیل اطلاعات خود اقدام نموده و سپس وارد منوی تغییر رمز شوند