نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امکان ثبت نام در مدارس "آموزش از راه دور" از دی ماه

امکان ثبت نام در مدارس "آموزش از راه دور" از دی ماه


مدیر آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش درباره امکان ثبت نام در این مدارس گفت: ثبت نام دانش آموزان در مدارس آموزش از راه دور می‌توانند در نیمسال دوم از دی ماه ثبت نام کنند.

مدیر آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش ضمن تشریح روند فعالیت مراکز آموزش از راه دوردر ایام کرونایی، درباره امکان ثبت نام در این مدارس گفت: ثبت نام دانش آموزان در مدارس آموزش از راه دور در نیمسال اول تا پایان آبان ماه بوده است و متقاضیان در صورت تمایل می‌توانند در نیمسال دوم از دی ماه ثبت نام کنند.

گودرز شاهمرادی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره فعالیت مدارس آموزش از راه دور در ایام کرونایی توضیح داد و در این باره اظهار کرد: فلسفه وجودی مدارس آموزش از راه دور استفاده از ظرفیت‌ آموزش‌های نیمه حضوری، حضوری و غیر حضوری  با سه روش کتاب پایه ، دیداری - شنیداری  و آموزش الکترونیکی است.
وی افزود: بنابراین در شرایط بحرانی شیوع کرونا این مدارس با اولویت آموزش الکترونیکی به شیوه آنلاین و آفلاین به دانش آموزان ذی نفع خدمات آموزشی ارائه  می کنند.
مدیر آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در این شرایط دانش آموزان سایر مدارس نیز می‌توانند از توانمندی‌های مدارس آموزش از راه دور مناطق مربوطه بهره مند شوند، درباره امکان ثبت نام در مدارس آموزش از راه دور گفت: ثبت نام دانش آموزان در مدارس آموزش از راه دور در  نیمسال اول  تا پایان آبان ماه بوده است و متقاضیان  در صورت تمایل می‌توانند در نیمسال دوم از دی ماه ثبت نام کنند.
وی درباره آخرین وضعیت صدور کارنامه ارزیابی برای مدارس آموزش از راه دور نیز گفت: مطابق شیوه نامه ارزیابی عملکرد سالانه، کلیه مدارس آموزش از راه دور در پایان سال تحصیلی مورد ارزیابی قرار گرفته و مدارس تلاش گر مورد تقدیر قرار می گیرند.
شاهمرادی گفت: همچنین ادارات کل آموزش و پرورش استان ها مطابق شاخص های تعیین شده در حوزه آموزش از راه دور مورد ارزیابی قرار گرفته و از استان های برتر تجلیل به عمل می آید. لازم به ذکر است ارزیابی سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ انجام گرفته و به استانها منعکس شده است.