نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین جلسه گروههای آموزشی مهریز برگزار شد

اولین جلسه گروههای آموزشی مهریز برگزار شد


اولین جلسه گروههای آموزشی مهریز با حضور مدیر آموزش و پرورش برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز در این جلسه که در دبیرستان نمونه ابن سینا مهریز برگزار شد مدیر آموزش و پرورش مهریز ضمن تقدیر از فعالیت همکاران در سال تحصیلی گذشته، فعالیت بیشتر گروهها در سال تحصیلی جدید را خواستار شد.

سید علی کارآموز در ادامه مطالبی را درخصوص مسائل آموزش و پرورش شهرستان و جایگاه این مدیریت بیان نمود.

در پایان این جلسه که معاونین پشتیبانی و آموزشی مدیریت نیز حضور داشتند دبیران در کارگروههای مربوطه شرکت و در مورد مسائل درسی به تبادل نظر پرداختند.

آشنایی معلمان حدیدالورود با قوانین و مقررات آموزشی و اداری،هماهنگی دبیران با سرگروهها جهت تشکیل کلاس های ضمن خدمت هر رشته و هماهنگی جهت برگزاری آزمونهای هماهنگ شهرستان از مهم ترین اهداف برگزاری این جلسه عنوان شده است.