خبر
خبر

اولین نشست کارگروه استانی انتقال مهدهای کودک به آموزش و پرورش

اولین نشست کارگروه استانی انتقال مهدهای کودک به آموزش و پرورش


اولین نشست کارگروه استانی انتقال مهدهای کودک به آموزش و پرورش برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد؛به منظور تسریع و تسهیل در انجام امور  مربوط به مهدهای کودک ، اولین نشست کارگروه استانی انتقال مهدهای کودک به آموزش و پرورش با حضور مسئولین اداره کل آموزش و پرورش و بهزیستی استان برگزار شد.
"علی دهقان بهابادی" سرپرست معاونت پژوهش،برنامه ریزی و توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش در این کارگروه، بر تعامل و ارتباط مستمر بین آموزش و پرورش و اداره بهزیستی تاکید کرد و خواستار بهره گیری از تجربیات مشترک دو دستگاه و تشکیل کمیته ای به همین منظور شد.
بررسی ضوابط و شرایط حاکم بر مهد های کودک و تسهیل شرایط ادامه فعالیت این مراکز و شرایط تعیین شهریه و صدور ابلاغ اعضای کمیته انتقال استان از جمله مباحث مطرح شده و مصوبات این جلسه بود.
گفتنی است با تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی به منظور یکپارچه بودن مدیریت، برنامه ریزی، سیاست گذاری و نظارت تربیت کودکان صفر تا شش سال ،امر تربیت کودکان صفر تا شش سال از دی ماه 99 به وزارت آموزش و پرورش واگذار شد.
آدرس کوتاه :