نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازارچه محصولات دست ساز دانش آموزان مهریز در درس کار و فناوری افتتاح شد

بازارچه محصولات دست ساز دانش آموزان مهریز در درس کار و فناوری افتتاح شد


بازارچه محصولات دست ساز دانش آموزان در درس کار و فناوری،با حضور مدیر آموزش و پرورش مهریز در دبیرستان دخترانه صادقی نژاد سریزد مهریز افتتاح شد

بازارچه محصولات دست ساز دانش آموزان در درس کار و فناوری،با حضور مدیر آموزش و پرورش مهریز در دبیرستان دخترانه صادقی نژاد سریزد مهریز افتتاح شد
مدیر آموزش و پرورش مهریز  در حاشیه بازدید از غرفه های  این بازارچه گفت: استمرار در برگزاری این گونه بازارچه ها که در بسیاری از مدارس مهریز با همت دانش آموزان و معلمان برپا شده است علاوه بر ایجاد انگیزه بیشتر در بین دانش آموزان و ترغیب سایرین به انجام این فعالیت ها، نمود فرهنگی و هنری آنان نیز خواهد بود و به عنوان نمایشگاهی از دستاوردهای آنان که البته با تلاش معلمان خود در جهت آموزش عملی انجام شده است مطرح خواهد بود و امیدواریم این بازارچه آغازی برای حرکت های این چنینی در آینده باشد .