نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدیدناظر وزارتی از برگزاری جشنهای بازگشایی و روند اجرای پروژه مهر در مهریز

بازدیدناظر وزارتی از برگزاری جشنهای بازگشایی و روند اجرای پروژه مهر در مهریز


ناظر وزارتی از برگزاری جشنهای بازگشایی و روند اجرای پروژه مهر در شهرستان مهریز بازدید نمود.

 

 

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز برگزاری جشن های مهر و مقاومت و جوانه ها در مدارس مهریز مورد بازدید ناظر اعزامی از وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت.

همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و برگزاری جشن های مهر و مقاومت و جوانه ها آقای بیات نماینده وزارتی پروژه مهر از نحوه برگزاری جشن های بازگشایی در آموزشگاههای دبیرستان نمونه ابن سینا و دبیرستان دخترانه صدرا  مهریز بازدید نمود و پیام و سلام وزیر آموزش و پرورش را به دانش آموزان و فرهنگیان ابلاغ کرد.

دراین بازدید که امینی از اداره کل نیز ایشان را همراهی می نمود تمام فعالیتها ومستندات پروژه مهر از نزدیک مورد ارزیابی قرار گرفت که اقدامات صورت گرفته در ستاد پروژه مهر مهریز مورد رضایت قرار گرفت.