نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدیدیکروزه معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد وکارشناسان این حوزه از مهریز

بازدیدیکروزه معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد وکارشناسان این حوزه از مهریز


معاونت محترم پرورشی وفرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد وکارشناسان این حوزه از مهریز بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز در طی این بازدید معاونت محترم  پرورشی وفرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد و روسای داخلی معاونت از ادارات امور تربیتی ، قرآن ، عترت ونماز، مشاوره و فرهنگی و هنری ضمن بازدید از مدارس مختلف در جریان اجرای برنامه های پرورشی در مدارس شهرستان قرار گرفتند.

 اعضای این گروه پس از بررسی مستندات و گزارش فعالیتهای مدارس طی جلسه ای با مدیر آموزش و پرورش مهریز ومعاونت پرورشی مدیریت پیرامون مسائل و  مشکلات حوزه پرورشی و خواسته ها و مطالبات مدارس و انتظارات حوزه پرورشی مطالبی بیان کردند و از تلاش های مدارس و مربیان و معاونین پرورشی مدارس تقدیر نمودند.   

شرکت در همایش مدیران و معاونین پرورشی مدارس مهریز،عیادت از دانش آموز مصدوم و بیمار مهریزی،حضور در نماز جماعت دبیرستان بنت الهدی،دیدار با امام جمعه شهرستان و حضور در دبستان حجتیه خورمیز مهریز از مهم ترین برنامه های سفر یکروزه معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد در سفر به مهریز بود.