خبر
خبر

بازدید از هسته مشاوره مهریز

بازدید از هسته مشاوره مهریز


کارشناسان اداره مشاوره و پیشگیری در برابر آسیب های استان از هسته مشاوره مهریز بازدید نمودند.

به گزارش واحد اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز کارشناسان اداره مشاوره و پیشگیری در برابر آسیب های اداره کل آموزش و پرورش استان یزد  به همراه سرگروه های استان از هسته مشاوره و برنامه های مشاوره ای شهرستان بازدید نمودند.

 در این بازدید یکروزه کارشناسان حوزه مشاوره استان با حضور در مدیریت و تعدادی از مدارس از روند احرای برنامه های مشاوره ای دانش آموزان بازدید کردند.

خدایی کارشناس مسئول مشاوره اداره کل آموزش و پرورش استان یزد اجرای برنامه های مشاوره ای شهرستان مهریز رابسیار مطلوب عنوان و برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های توانمندسازی هرچه بیشتر مشاوران را خواستار شد.

در ادامه صدیقی  کارشناس پیشگیری در برابر آسیب های اجتماعی اداره کل اجرایی نمودن برنامه نماد در شهرستان مهریز را یکی از موفق ترین برنامه های استان دانست و تلاش برای تداوم احرای این برنامه در مهریز با استفاده از ظرفیت ادارات دیگر را خواستار شد .

رجبی سرگروه مشاوره استان ضمن تقدیر از فعالیتهای انجام شده مشاوره ای در مهریز، مهریز را به عنوان یکی از شهرستان های خاص معرفی نمود که باید برنامه ریزی های ویژه ای در استان برای این شهرستان در نظر گرفته شود.

برگزاری نشست با انجمن اولیا و مربیان مدارس ، برگزاری دوره آموزش برنامه ریزی درسی ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم، داشتن دوره های توانمندسازی برای مشاورانو نیز برگزاری نشست با کارشناسان هسته مشاوره مدیریت آموزش و پرورش مهریز  از دیگر برنامه های این بازدید یک روزه بود .

 

آدرس کوتاه :