خبر
خبر

بازدید بازرسان اداره کل آموزش و پرورش استان یزد از مدارس مهریز

بازدید بازرسان اداره کل آموزش و پرورش استان یزد از مدارس مهریز


بازرسان اداره کل آموزش و پرورش استان یزد از مدارس شهرستان مهریز بازدید نمودند

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز، در این بازدید یک روزه که توسط اداره ارزیابی عملکرد اداره کل آموزش و پرورش استان یزد با هدف بررسی جامع و کامل امور  آموزشی و پرورشی  مدارس مهریز انجام شد 6تیم بازدیدی متشکل از روسای ادارات، کارشناس مسولان و کارشناسان مجرب اداره کل آموزش و پرورش استان یزد از 27 آموزشگاه شهرستان  بازدید نمودند
در این بازدید بازرسان از نزدیک در جریان امور ، فعالیت ها و اقدامات پرورشی و آموزشی مدارس و کارشناسان اداری شهرستان قرار گرفتند.

در پایان بازدید، سرپرستان تیم های اعزامی با حضور در جمع شورای معاونان آموزش و پرورش مهریز، ضمن تقدیر و تشکر از مدیریت ، کارکنان اداره ومدیران مدارس بر تقویت موارد قابل پیگیری و رفع نواقص تاکید کردند و پس از ارائه گزارشی از بازدیدهای انجام شده توسط بازرسان اداره کل، اعضای شورای معاونین شهرستان نیز ، درخصوص مسائل مطرح شده توضیحاتی ارائه نمودند

.

 

آدرس کوتاه :