نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید حوزه آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان از مدارس روستایی تنگ چنارمهریز

بازدید حوزه آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان از مدارس روستایی تنگ چنارمهریز


حوزه آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد از مدارس روستای تنگ چنارمهریز بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز حوزه آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد از مدارس روستای تنگ چنارمهریز بازدید نمودند.

در این بازدید که راهبران آموزشی و کارشناس آموزش ابتذایی حضور داشتند مسائل آموزشی مدارس و مشکلات مورد بررسی قرار گرفت.