نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید حوزه آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد از مدارس ابتدایی مهریز

بازدید حوزه آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد از مدارس ابتدایی مهریز


حوزه آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد از مدارس ابتدایی و مراکز پیش دبستانی مهریز بازدید نمودند

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز، در این بازدید یک روزه که با هدف بررسی جامع و کامل امور  آموزشی و پرورشی  مدارس ابتدایی مهریز انجام شد روسا وکارشناسان حوزه ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد از چهل آموزشگاه ابتدایی و مراکز پیش دبستانی مهریز بازدید نمودند.

رییس اداره دوره اول و دوره دوم ابتدایی،رییس اداره تکنولوژی وگروه های آموزشی و کارشناسان آن حوزه  به همراهی سرگروه های آموزشی استان فعالیت های آموزشی مدارس مدارس ابتدایی مهریز را مورد ارزیابی قرار دادند.

در ادامه این بازدید نشست مدیران  مدارس ابتدایی مهریز با حضور معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد و مدیر آموزش و پرورش مهریز برگزار شد.

در پایان، معاونت آموزش ابتدایی اداره کل و تیم همراه،در جلسه جمع بندی که با حضور مدیر آموزش و پرورش مهریز،معاونت آموزشی  و کارشناسان برگزار شد،  به ارایه  گزارش و بیان نقاط قوت و نقاط قابل پیگیری مدارس بازدید شده پرداختند.