نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید سرزده مدیرکل آموزش و پرورش استان از ستاد اسکان فرهنگیان شهرستان مهریز

بازدید سرزده مدیرکل آموزش و پرورش استان از ستاد اسکان فرهنگیان شهرستان مهریز


مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد از ستاد اسکان فرهنگیان شهرستان مهریز بازدید کرد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد دراین بازدید از نزدیک درجریان چگونگی پذیرش و اسکان میهمانان نوروزی قرارگرفت.
دکتر دانافر با تبریک سال جدید به همه دست اندرکاران ستاد اسکان نوروزی از زحمات فرهنگیان قدردانی کرد و بر ارائه خدمات مناسب به مسافران نوروزی تاکید نمود.
مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد در این بازدید ضمن خیر مقدم به میهمانان و مسافران نوروزی با آنها گفتگو کرد.

در این بازدید نمایشگاه مهریز شناسی که در کنار ستاد تشکیل شده مورد بازدید مدیرکل آموزش و پرورش استان قرار گرفت.

در پایان مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد ضمن حضور در دبیرستان مطهره از نزدیک با میهمانان نوروزی به گفتگو پرداخت.
مدیر آموزش وپرورش مهریز هم در این بازدید گزارشی از اقدامات ستاد اسکان نوروزی فرهنگیان مهریز ارائه کرد.