خبر
خبر

بازدید سرپرست فرمانداری مهریز از پایگاه مرکزی اسکان میهمانان نوروزی (فرهنگیان)

بازدید سرپرست فرمانداری مهریز از پایگاه مرکزی اسکان میهمانان نوروزی (فرهنگیان)


سرپرست فرمانداری مهریز از پایگاه مرکزی اسکان میهمانان نوروزی (فرهنگیان) بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی اموزش و پرورش شهرستان مهریز، سرپرست فرمانداری مهریز از پایگاه مرکزی اسکان فرهنگیان در شهرستان به منظور بررسی روند پذیرش و ارائه خدمات بازدید و بر فراهم کردن امکانات مناسب برای اسکان و میزبانی مسافران نوروزی تاکید کرد.
آدرس کوتاه :