نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید سرگروههای آموزشی متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان از مدارس مهریز

بازدید سرگروههای آموزشی متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان از مدارس مهریز


مدارس مهریز مورد بازدید سرگروههای آموزشی متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان یزد قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز سرگروههای آموزشی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد مقطع متوسطه دور اول و دوم مهریز ضمن بازدید از مدارس متوسطه روند برگزاری کارگاههای آموزشی مدارس را مورد بررسی قرار دادند.