نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید سرگروه های آموزشی متوسطه استان یزد از مدارس متوسطه شهرستان مهریز

بازدید سرگروه های آموزشی متوسطه استان یزد از مدارس متوسطه شهرستان مهریز


سرگروه های آموزشی دوره اول و دوم متوسطه استان یزد از مدارس متوسطه شهرستان مهریز بازدید نمودند.

سرگروه های آموزشی دوره اول و دوم متوسطه استان یزد با حضور در آموزشگاه های متوسطه مهریز از نزدیک در جریان روند آموزشی مدارس این شهرستان قرار گرفتند .
به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان مهریز ؛ با هدف بررسی مسائل آموزشی و کیفیت بخشی به امر تدریس دبیران ، سرگروه های آموزشی استان به همراه سرگروه های شهرستان با حضور در آموزشگاه های متوسطه دوره اول و دوم ، از نزدیک در جریان روند آموزشی مدارس مهریز قرار گرفتند.