خبر
خبر

بازدید سرگروه های پرورشی اداره کل از فعالیت های پرورشی مدارس شهرستان مهریز

بازدید سرگروه های پرورشی اداره کل از فعالیت های پرورشی مدارس شهرستان مهریز


سرگروه های پرورشی و درس تفکر و سبک زندگی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد از فعالیت های پرورشی مدارس شهرستان مهریز بازدید کردند.

به گزارش واحد اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز، علیرضا شیبانی سرگروه پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد. به همراه کاظمی سرگروه  درس تفکر و سبک زندگی،حیدری کارشناس حوزه پرورشی استان ،دهقانیزاده معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش مهریز و کارشناسان این حوزه  از فعالیت های پرورشی مدارس شهرستان مهریز بازدید به عمل آوردند.

شیبانی بازدیدها را فرصتی برای تبادل تجارب بین همکاران دانست و ضمن اشاره به فعالیت های پرورشی آموزش و پرورش شهرستان مهریز در حوزه فعالیت های پرورشی، مستند سازی این فعالیت ها را خواستار شد.

وی همچنین ضمن بازدید از مدارس، شرکت دانش آموزان در مسابقات فرهنگی و هنری، مراسم آغازین، شورای دانش آموزی، کتابخانه و بهداشت مدارس شهرستان مهریز رامطلوب ارزیابی کرد و شاداب سازی محیط آموزشگاه، توجه ویژه به پرورش دانش آموزان قرآنی، شرکت هر چه بیشتر دانش آموزان در پروژه های درس تفکر و سبک زندگی و همچنین تشویق دانش آموزان به مطالعه کتاب های کمک درسی را خواستار شد.

شایان ذکراست در این بازدید فعالیت های پرورشی مدارس شیخ طوسی ،شهدای مکه،امام هادی، کاشانی ،علیرضا بیک ،عفاف وشهید صدوقی مورد ارزیابی قرار گرفت.

 

آدرس کوتاه :