نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیران مدارس متوسطه دوره اول شهرستان تفت از مدارس مهریز

بازدید مدیران مدارس متوسطه دوره اول شهرستان تفت از مدارس مهریز


در راستای تبادل تجربیات آموزشی مدیران مدارس متوسطه دوره اول شهرستان تفت از مدارس مهریز بازدید نمودند.

در راستای تبادل تجربیات آموزشی و پرورشی  20 تن از مدیران مدارس دولتی و غیر دولتی متوسطه دوره اول شهرستان تفت از مدارس شهرستان بازدید کردند.
در این بازدید مدیران تفت در گروه های چند نفره با حضور در برخی از مدارس مقطع متوسطه دور اول مهریز از نزدیک با مدیران مدارس به گفتگو و تبادل نظر پرداختند.