نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیرکل نوسازی مدارس یزد ازپروژه های آموزشی مهریز

بازدید مدیرکل نوسازی مدارس یزد ازپروژه های آموزشی مهریز


مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد و مدیر آموزش و پرورش مهریز، از پروژه های آموزشی در دست ساخت این شهرستان بازید کردند.

مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد و مدیر آموزش و پرورش مهریز، از پروژه های آموزشی در دست ساخت این شهرستان بازید کردند.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز عارفی مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد در این بازدید که معاونت فنی و اجرایی اداره کل نوسازی مدارس استان وی را همراهی می کرد بر عزم جدی این اداره کل در تکمیل فضاهاو پروژه های عمرانی آموزش  و پرورش و پیگیری مسائل و مشکلات تا حصول نتیجه و افتتاح پروژه ها در اول مهر تاکید نمود .

پروژه های مسکن مهر،حضرت ابوالفضل(ع)،یاوران مهدی(عج) ومریم زارعزاده مورد بازدید مدیرکل نوسازی مدارس استان و تیم همراه قرار گرفت.