نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر آموزش وپرورش مهریز از حوزه های امتحانات نهایی

بازدید مدیر آموزش وپرورش مهریز از حوزه های امتحانات نهایی


مدیر آموزش وپرورش مهریز از حوزه های امتحانات نهایی خرداد ماه مهریز بازدید نمود.

 به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز مدیر آموزش و پرورش مهریز به اتفاق معاونت آموزشی مدیریت از حوزه های امتحانات نهایی خرداد بازدید کرد واز نزدیک درجریان روند برگزاری امتحانات قرار گرفت .

مدیرآموزش وپرورش شهرستان مهریزدر این بازدید ضمن تشکر از کلیه عوامل برگزاری امتحانات  روند برگزاری امتحانت را مطلوب ارزیابی کرد وگفت :تمام تلاش همکارانمان دراداره ومدارس این است که امتحانات درکمال آرامش برگزارگردد ودانش آموزان عزیز بدون کوچک ترین دغدغه ونگرانی در جلسات امتحان شرکت نمایند .