نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر آموزش وپرورش مهریز از حوزه های امتحانات نهایی

بازدید مدیر آموزش وپرورش مهریز از حوزه های امتحانات نهایی


مدیر آموزش وپرورش مهریز از حوزه های امتحانات نهایی چهارم متوسطه بازدید نمود.

 به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز مدیر آموزش و پرورش مهریز به اتفاق معاونت آموزشی مدیریت از حوزه های امتحانات مدارس بنت الهدی و مجتمع سید الشهدا بازدید کرد واز نزدیک درجریان روند برگزاری امتحانات قرار گرفت .

مدیرآموزش وپرورش شهرستان مهریزدر این بازدید ضمن تشکر از کلیه عوامل برگزاری امتحانات  روند برگزاری امتحانت را مطلوب ارزیابی کرد وگفت :تمام تلاش همکارانمان در مدیریت ومدارس این است که امتحانات درکمال آرامش برگزارگردد ودانش آموزان عزیز بدون کوچک ترین دغدغه ونگرانی در جلسات امتحان حضور یابند .

گفتنی است امتحانات نهایی در سه حوزه از تاریخ 31 اردیبهشت الی 25 خرداد در مهریز برگزار و طی آن نزدیک به 400 نفر از دانش آموزان در این امتحانات شرکت می کنند.