نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر آموزش و برورش مهریز از مرکز توانبخشی خانه سبز

بازدید مدیر آموزش و برورش مهریز از مرکز توانبخشی خانه سبز


به مناسبت هفته سوادآموزی مدیر آموزش و برورش مهریز از مرکز توانبخشی و حرفه آموزی خانه سبز مهریز بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز در این بازدید که رئیس اداره بهزیستی و کارشناس مسئول سوادآموزی آموزش و پرورش مهریز حضور داشتند چگونگی برگزاری کلاسهای دوره سوادآموزی و تحکیم سواد و آموزش مهارتهای زندگی سوادآموزی برای معلولین آموزش پذیر، انواع خدمات توانبخشی، نحوه برخورد با معلولین جسمی حرکتی و نحوه آموزش به آنان توضیح داده شد.
در این دیدار مدیر آموزش و پرورش مهریز با اهدای هدایایی از مربیان پرتلاش این مرکز تجلیل نمود. همچنین در این دیدار مقرر شد دو عدد تبلت به فراگیران فاقد گوشی این مرکز توسط مدیر آموزش و پرورش و رئیس اداره بهزیستی اهداء گردد.