خبر
خبر

بازدید مدیر آموزش و پرورش از حوزه نهایی امتحانات دیماه مهریز

بازدید مدیر آموزش و پرورش از حوزه نهایی امتحانات دیماه مهریز


مدیر آموزش و پرورش مهریز از حوزه نهایی امتحانات دیماه مهریز این شهرستان بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز مدیر آموزش و پرورش مهریز از حوزه نهایی امتحانات دیماه مهریز در دبیرستان آیت الله کاشانی این شهرستان بازدید نمود و از نزدیک در جریان نحوه برگزاری امتحانات قرار گرفت.

حسینی پس از بازدید و نظارت بر نحوه برگزاری امتحانات و بررسی امکانات حوزه های امتحانی از زحمات و تلاشهای کلیه عوامل اجرایی برگزاری امتحانات تشکر نمود.

 

آدرس کوتاه :