نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر آموزش و پرورش از مراحل ساخت پروژه های خیری آموزشی مهریز

بازدید مدیر آموزش و پرورش از مراحل ساخت پروژه های خیری آموزشی مهریز


مدیر آموزش و پرورش از مراحل ساخت پروژه های خیری آموزشی مهریز بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز مدیر آموزش و پرورش در معیت معاونین پشتیبانی و آموزشی از مراحل ساخت مدارس خیری مریم زارعزاده و امام هادی(ع) مهریز بازدید نمود.