نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر آموزش و پرورش مهریز از حوزه های امتحانات داخلی مهریز

بازدید مدیر آموزش و پرورش مهریز از حوزه های امتحانات داخلی مهریز


مدیر آموزش و پرورش مهریز و معاون آموزشی مدیریت از حوزه های امتحانات داخلي مهریز بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز مدیر آموزش و پرورش و معاون آموزشی مدیریت از حوزه های امتحانات داخلي مهریز در مدارس پیامبر اعظم(ص) و محمودی این شهرستان بازدید نمودند.

سید علی کارآموز پس از بازدید و نظارت بر نحوه برگزاری امتحانات از زحمات و تلاشهای کلیه عوامل اجرایی برگزاری امتحانات تشکر نمود.