نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر آموزش و پرورش مهریز از حوزه های امتحانی خردادماه

بازدید مدیر آموزش و پرورش مهریز از حوزه های امتحانی خردادماه


مدیر آموزش و پرورش مهریز از حوزه های امتحانی خردادماه 96 مدارس مهریز بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش مهریز، مدیر آموزش و پرورش به همراه معاونت آموزشی مدیریت از حوزه های امتحانات  خرداد 96 مدارس مهریز بازدید نمود و از نزدیک با دست اندرکاران حوزه امتحانی دیدار و گفتگو کرد.

  در جریان این بازدید مدیر آموزش و پرورش در محل حوزه امتحانات مدارس حضور یافت و از نزدیک در جریان نحوه برگزاری آزمون ها ی دانش آموزان قرار گرفت.

گفتنی است در جریان این بازدید نحوه برگزاری امتحانات،امکانات موجود حوزه ،نحوه توزیع سئوالات و پیشنهادات ارائه شده مورد بررسی قرار گرفت.