نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر آموزش و پرورش مهریز از حوزه های امتحان نهایی مهریز

بازدید مدیر آموزش و پرورش مهریز از حوزه های امتحان نهایی مهریز


بازدید مدیر آموزش و پرورش مهریز از حوزه های امتحان نهایی مهریز

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز  در اولین روز برگزاری امتحانات نهایی، مدیر آموزش و پرورش از حوزه های امتحان نهایی مهریز در دبیرستانهای مجتمع حضرت  سیدالشهدا(ع)و محبوبی بازدید نمود واز نزدیک روند برگزاری امتحانات را مورد بررسی قرار داد.
در این بازدید که معاونین آموزشی و پرورشی و کارشناسان سنجش و سلامت مدیریت حضور داشتند همچنین اصول و پروتکل های بهداشتی برای حفظ سلامت دانش آموزان هنگام تردد در حوزه های امتحانی مورد بررسی قرار گرفت