نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر آموزش و پرورش مهریز از مدارس بهادران

بازدید مدیر آموزش و پرورش مهریز از مدارس بهادران


پروژه مهر 98
در راستای اجرای دستورالعمل پروژه مهر مدیر آموزش و پرورش از مدارس بهادران بازدید نمود.

در راستای اجرای دستورالعمل پروژه مهر مدیر آموزش و پرورش از مدارس بهادران بازدید نمود.

در این بازدید که امام جمعه موقت بهادران و اعضای شورای اسلامی بهادران حضور داشتند وضعیت مدارس علامه طباطبایی و زمانی بهادران از نزدیک مورد بررسی قرار گرفت.