نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر آموزش و پرورش مهریز از مدارس روستایی

بازدید مدیر آموزش و پرورش مهریز از مدارس روستایی


مدیر آموزش و پرورش شهرستان مهریز از مدارس روستایی مهریز بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز مدیر آموزش و پرورش شهرستان مهریز  به همراه معاون پشتیبانی مدیریت از مدارس روستایی مهریز بازدید کردند و وضعیت این مدارس درخصوص بارندگی و میزان خسارت وارده به مدارس بررسی نمودند.