نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر ومعاونین آموزش و پرورش مهریز از مدارس شبانه روزی

بازدید مدیر ومعاونین آموزش و پرورش مهریز از مدارس شبانه روزی


مدیر آموزش و پرورش مهریز،معاونین و کارشناسان مدیریت از مدارس شبانه روزی روستای سریزد این شهرستان بازدید نمودند.

 مدیر آموزش و پرورش مهریز از مدارس شبانه روزی مهندس فاتح و صادقی نژاد  روستای سریزد این شهرستان بازدید نمودند وبا حضور در جمع دانش آموزان خوابگاهی و مسایل و مشکلات این مدارس را بررسی کردند.

ارتقای سطح کلی مدارس شبانه روزی و رفع مشکلات از اهداف این بازدید ها که به صورت هفتگی برگزار می شود می باشد.