نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر کل آموزش و پرورش استان از پایگاه اسکان میهمانان نوروزی مهریز

بازدید مدیر کل آموزش و پرورش استان از پایگاه اسکان میهمانان نوروزی مهریز


مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد از پایگاه اسکان میهمانان نوروزی مهریز بازدید نمود

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز مدیر کل آموزش و پرورش استان یزددر معیت معاون تربیت بدنی و سلامت و رئیس اداره روابط عمومی اداره کل باحضور در پایگاه مرکزی مهریز از روند ارائه خدمات به میهمانان نوروزی در این شهرستان و نمایشگاه مهریزشناسی بازدید نمود.

احمد شیرزاد ضمن تاکید بر کیفیت بخشی اسکان مسافرین فرهنگی و جلب رضایت حداکثری و تكريم فرهنگيان، از زحمات تمامی اعضای ستاد اسکان در مهريز تشکر و قدرداني نمود.