نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر کل آموزش و پرورش استان از کلاسهای دوره انتقال سواد آموزی اتباع

بازدید مدیر کل آموزش و پرورش استان از کلاسهای دوره انتقال سواد آموزی اتباع


مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد و فرماندار مهریز از کلاسهای دوره انتقال سواد آموزی اتباع بازدید نمودند.

 مدیر کل آموزش و پرورش استان، فرماندار مهریز،معاون سوادآموزی اداره کل و مدیر آموزش و پرورش مهریز  از کلاسهای دوره انتقال سواد آموزی اتباع در مرکز یادگیری محلی امام خمینی (ره) این شهرستان بازدید نمودند.