نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاونت وکارشناسان حوزه آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان یزد از مهریز

بازدید معاونت وکارشناسان حوزه آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان یزد از مهریز


معاونت آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان یزد وکارشناسان این حوزه از فعالیتهای آموزشی مدارس متوسطه مهریز بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز در طی این بازدید که روسای داخلی حوزه معاونت آموزش متوسطه حضور داشتند ضمن شرکت در مراسم اهدای جوایز نخبگان دانش آموزی مهریز با حضور امام جمعه و بخشدار مرکزی  از فعالیتهای آموزشی مدارس شهرستان  بازدید نمودند.

تجلیل از دانش آموزان نخبه علمی مهریز،برگزاری نشست با معاونین آموزشی و مشاورین مدارس متوسطه و بازدید از مدارس روستای خورمیز مهریز از مهمترین برنامه های بازدید یکروزه معاونت وکارشناسان حوزه معاونت آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش  استان یزد به مهریز بود.