نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاونت وکارشناسان حوزه پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد از مهریز

بازدید معاونت وکارشناسان حوزه پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد از مهریز


معاونت محترم پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد وکارشناسان این از فعالیتهای پرورشی مدارس مهریز بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز در طی این بازدید روسای داخلی معاونت پرورشی و فرهنگی از ادارات امور تربیتی ، قرآن ، عترت ونماز، مشاوره و فرهنگی و هنری حضور داشتند ضمن شرکت در مراسم اهدای جوایز مسابقات فرهنگی هنری به دانش آموزان از فعالیتهای پرورشی و فرهنگی مدارس شهرستان  بازدید نمودند.

 اعضای این گروه پس از بررسی مستندات و گزارش فعالیتهای واحدهای امورتربیتی مدیریت طی جلسه ای با مدیر آموزش و پرورش مهریز مسائل و  مشکلات حوزه پرورشی و خواسته ها و مطالبات مدارس و انتظارات حوزه پرورشی مطالبی را بیان و از تلاش های مدارس و فرهنگیان تقدیر نمودند.

افتتاح کتابخانه دیجیتالی انقلاب،افتتاح مجمع مشاورین ، حضور در جمع اعضای شورای دانش آموزی و تجلیل از برگزیدگان مسابقات فرهنگی و هنری دبیرستان نمونه ابن سینا و شرکت در نشست شورای دبیران دبیرستان شکیب مهریز از مهمترین برنامه های بازدید یکروزه معاونت وکارشناسان حوزه معاونت پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش  استان یزد به مهریز بود.