نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش وپرورش استان یزد از مدارس مهریز

بازدید معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش وپرورش استان یزد از مدارس مهریز


بازدید معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش وپرورش استان یزد از مدارس مهریز

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز، در راستای کیفیت بخشی به مسائل آموزشی وپرورشی معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش وپرورش استان یزد بهمراه کارشناسان مربوطه از مدارس متوسطه مهریز بازدید کرد.

 معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان یزد با حضور در بخش بهادران مهریز از مدارس دبیرستان دور دوم دخترانه رحمت پور و شهید خراسانی و متوسطه دور اول محمد رضا زمانی  بازدید نمود.

شرکت در نمازجماعت دبیرستان نمونه بنت الهدی و سخنرانی در جمع دانش آموزان، حضور و سخنرانی در جمع مدیران،معاونین و مشاورین مدارس متوسطه مهریز در نماز خانه مدیریت و بازدید از مدارس شبانه روزی مهریز از دیگر برنامه های سفر یکروزه معاون اداره کل به مهریز بود.