نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید ناظران وزارتی از عملکرد حوزه سنجش مدارس مهریز

بازدید ناظران وزارتی از عملکرد حوزه سنجش مدارس مهریز


ناظران حوزه سنجش و ارزشیابی وزارت آموزش و پرورش از مدارس متوسطه دور دوم مهریز بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش مهریز در راستای اجرای طرح نظارت جامع بر حوزه سنجش و ارزشیابی، تیم ناظرین وزارت آموزش و پرورش از استان تهران  از حوزه اداری و مدارس شهرستان بازدید کردند.

در این بازدید که از مدارس متوسطه دور دوم مهریز صورت گرفت در قالب دو محور نظارت بر اجرای آیین نامه ها و دستور العمل ها و ارزشیابی مستمر بازدید به عمل آورده شد.

 در پایان این بازدید جلسه ارائه گزارش اجمالی توسط ناظران به مسئولین مدیریت  در خانه معلم مهریز برگزار و نقاط قوت وضعف  امتحانات مهریز بررسی شد.