نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید ناظران وزارتی حوزه سلامت از مهریز

بازدید ناظران وزارتی حوزه سلامت از مهریز


ناظران وزارتی حوزه سلامت از مهریز بازدید نمودند.

ناظران وزارتی حوزه سلامت از مهریز بازدید نمودند.

در این بازدید که در سطح مدارس و مدیریت صورت گرفت فعالیتهای شهرستان در حوزه سلامت به خصوص طرح نماد مورد بررسی قرار گرفت.