خبر
خبر

بازدید ناظر وزارتی از مدارس مهریز

بازدید ناظر وزارتی از مدارس مهریز


ناظر وزارت آموزش و پرورش از مدارس مهریز بازدید نمود.

ناظر وزارت آموزش وپرورش از هنرستانهای فنی حرفه ای و کاردانش مهریز بازدید کرد.

.به گزارش اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز، مهندس میرزاپور، به نمایندگی از وزارت آموزش  و پرورش از هنرستانهای شهید نیافر، ام البنین و الزهرا(س) مهریز بازدید و در جریان فعالیت های آموزشی و پرورشی این مدارس، برنامه های کلاسی، حضور دانش آموزان در مدرسه و ساماندهی نیروی انسانی و مسائل و مشکلات پیش روی مدارس قرار گرفت.

در پایان ضمن بازدید از کلاس ها و فضاهای آموزشی بر رعایت و اجرای پروتکل های بهداشتی در مدارس تاکید شد

 

آدرس کوتاه :